Proxectos e Actuacións

Guías de aprendizaxe

Guías de aprendizaje
Elaboración e/ou actualización das guías de aprendizaxe e avaliación dos certificados de profesionalidade da área da Atención Social, a fin de favorecer a formación correspondente.
NVDA
Google Play
Aumentar tamaño
Contraste de colores