Proxectos e Actuacións

Actualización de capacitacións

Actualización de cualificaciones
Actualización dos instrumentos e accións do Sistema Nacional de Capacitacións Profesionais, en colaboración do Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), segundo os requirimentos do sistema produtivo no sector de referencia e considerando as novas competencias que xurdiren.
NVDA
Google Play
Aumentar tamaño
Contraste de colores