Orientación sobre o sistema e as validacións

Como funciona a Formación Profesional?

A Formación Profesional está configurada a modo de sistema integrado das distintas ofertas: Formal (do Sistema Educativo), Ocupacional e Continua (do Sistema de Formación Profesional para o Emprego no Eido Laboral). Como se indica na normativa, as distintas ofertas están artelladas derredor do Catálogo Nacional de Capacitacións Profesionais (CNCP).

A Lei Orgánica 5/2002, do 19 de xuño, configura o Catálogo Nacional de Capacitacións Profesionais como eixo institucional do sistema de formación profesional aplicábel en todo o territorio nacional.

O Catálogo foi creado para facilitar o carácter integrado e a adecuación entre a formación profesional e o mercado laboral, ben como a formación ao longo da vida, a mobilidade das persoas traballadoras e a unidade do mercado laboral.

O Catálogo Nacional de Capacitacións Profesionais está composto polas capacitacións identificadas no sistema produtivo e pola formación asociada a estas, organizada en módulos formativos.

COMO ACADAR GRAZAS AO SISTEMA INTEGRADO UNHA
Capacitación Profesional

Títulos de Formación Profesional (FP do sistema educativo)

Certificados de profesionalidade (FP para o emprego)

Recoñecemento por experiencia laboral ou por vías non formais de formación.

Cando se adquire por calquera das vías anteriores é válida, recoñecida e validábel nas demais.
As capacitacións e a formación asociada correspondente teñen validez e pódense aplicar en todo o territorio nacional.
Catálogo Nacional de Capacitacións Profesionais, recolle o conxunto de todas as capacitacións vixentes. Actualmente está estruturado en 26 Familias Profesionais e cada familia ten áreas diferentes.

Áreas da familia profesional de
Servizos Socioculturais e á Comunidade

Actividades Culturais e Recreativas

Atención Social

Educación e Formación

Servizos Personais

Capacitacións da nosa Área
Atención Social

  • SSC089_2 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio.
  • SSC320_2 Atención sociosanitaria a persoas dependientes en institucións sociais.
  • SSC443_2 Xestión de chamadas de teleasistencia.
  • SSC323_3 Inserción laboral de persoas con discapacidade.
  • SSC324_3 Mediación comunitaria.
  • SSC447_3 Mediación entre a persoa xordocega e a comunidade.
  • SSC450_3 Fomento e intervención socioeducativa con persoas con discapacidade.

Asesoramiento Personalizado de Orientación Profesional

NVDA
Google Play
Aumentar tamaño
Contraste de colores