Lanbide-prestakuntzak

Prestakuntza eta lan sistema lanbide-prestakuntzen inguruan antolatzen da, eta horiek guztiak Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (CNCP) jasotzen dira.

Lanbide-prestakuntzak

Lanbide-prestakuntzak lanbide-heziketako sistema integratuaren ardatzak dira. Enpleguan eragina duten gaitasun profesionalen multzoa da prestakuntza, hau da, lan-merkatuan balioa dute eta onartuta daude.

El CRN de Atención Social Gizarte Arretako arloaren zazpi lanbide-prestakuntzez eta Zerbitzu Soziokulturalen eta komunitaterakoen lanbide-arloaz arduratzen da (*Ikusi taula)

Lanbide-prestakuntza zenbait bidetatik lor daiteke:

  • Profesionaltasun-ziurtagiriak.
  • Lan-esperientziaren egiaztagiria, edo prestakuntza-bide ez formalak.
  • Lanbide Heziketako edo heziketa-zikloetako tituluak
Profesionaltasun-ziurtagiriak

Profesionaltasun-ziurtagiriak prestakuntza-moduluetan antolatutako ikastaroak dira. Prestakuntza-modulutzat (PM) hartzen da prestakuntza osatzen duten gaitasun-unitate bakoitzarekin lotutako prestakuntza-bloke koherentea. Profesionaltasun-ziurtagiri bakoitzak lanbide-prestakuntza bat egiaztatzen du.

Lanbide Heziketa

Lanbide Heziketako zikloak modulu profesionaletan antolatuta daude (MP). Lanbide Heziketan moduluetan antolatzen dira mailak, ez ikasgaietan. Titulu bakoitzak, gutxienez lanbide-prestakuntza bat barne hartzen du, baina horrez gain, zeharkako beste modulu batzuekin osatzen da.

Korrespondentzia-taula
PRESTAKUNTZA, ZIURTAGIRI ETA HEZIKETA ZIKLOEN ARTEAN

Taula honetan, prestakuntza, ziurtagiri eta heziketa-zikloen artean dagoen korrespondentzia ikus dezakezue. Kontuan hartu behar duzue heziketa-zikloaren titulua lortzeko, zikloaren prestakuntza guztiez gain, berariazko inolako prestakuntza edo ziurtagirirekin lotuta ez dauden beste modulu batzuk ere burutu behar dituzuela.

Lanbide Prestakuntak Profesionaltasun Ziurtagiriak Heziketa Zikloak
SSC089_2
Pertsonei arreta soziosanitarioa ematea etxean.
SSCS0108
Pertsonei arreta soziosanitarioa ematea etxean.
Erregulazioa RD 1379/2008
Honek aldatuta RD 721/2011
Pertsonei arreta soziosanitarioa ematea etxean.
SSC320_2
Pertsonei arreta soziosanitarioa ematea gizarte-erakundeetan.
SSCS0208
Pertsonei arreta soziosanitarioa ematea gizarte-erakundeetan.
Erregulazioa RD 1379/2008
Honek aldatuta RD 721/2011
Honek aldatuta RD 625/2013
SSC443_2
Telelaguntzako deien kudeaketa.
SSCG0111
Telelaguntzako deien kudeaketa.
Erregulazioa RD 1697/2011
SSC323_3
Desgaitasuna duten pertsonen laneratzea.
SSCG0109
Desgaitasuna duten pertsonen laneratzea.
Erregulazioa RD 721/2011
Gizarteratzeko goi-mailako teknikaria.
(Ziklo honek beste bi prestakuntza ditu)
SSC324_3
Komunitateko bitartekaritza.
SSCG0209
Komunitateko bitartekaritza.
Regulación RD 721/2011
SSC447_3
Gor-itsuaren eta komunitatearen arteko bitartekaritza.
SSCG0211
Gor-itsuaren eta komunitatearen arteko bitartekaritza.
Erregulazioa RD 625/2013
Komunikazio-bitartekotzako goi-mailako teknikaria.
(Ziklo honek beste lau prestakuntza ditu)
SSC449_3
Gorren erkidegoaren sustapena, garapena eta partaidetza
SSCG0112
Gorren erkidegoaren sustapena, garapena eta partaidetza.
Erregulazioa RD 625/2013
Certificados Profesionalidad
SSCS0108 Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio.
Regulación RD 1379/2008
Modificado por el RD 721/2011
SSCS0208 Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
Regulación RD 1379/2008
Modificado por el RD 721/2011
Modificado por el RD 625/2013
SSCG0111 Gestión de Llamadas de Teleasistencia
Regulación RD 1697/2011
SSCG0109 Inserción Laboral de Personas con Discapacidad.
Regulación RD 721/2011
SSCG0209 Mediación Comunitaria.
Regulación RD 721/2011
SSCG0211
Mediación entre la Persona Sordociega y la Comunidad.
Regulación RD 625/2013
SSCG0112
Promoción y Participación de la Comunidad Sorda.
Regulación RD 625/2013
Ciclos Formativos
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
Técnico Superior en Integración Social. (Este ciclo tiene otras dos cualificaciones)
Técnico Superior en Mediación Comunicativa. (Este ciclo tiene otras cuatro cualificaciones)

GARRANTZITSUA:

Ikus dezakegunez, Mendekotasun Egoeran dauden Pertsonentzako Arreta CFGM izenburuak hiru kualifikazio oso biltzen ditu, hiru profesionaltasun ziurtagiriri dagozkionak (guztiak Gizarte Arreta arloari dagozkio) ).

Bitartekaritza Komunikatiborako CFGS lau lanbide kualifikazio eta lau ziurtagiriri dagokie (horietako bi Gizarte Arreta arloan daude).

Gizarteratzeko CFGS titulua sei lanbide kualifikazio eta sei ziurtagiriri dagokie (horietako bi Gizarte Arreta arloan daudenak).

Atal hau hobeto azaltzen dugun bideo bat prestatu dugu.

NVDA
Google Play
Aumentar tamaño
Contraste de colores