CRN

Como es el CRN Atención Social

Zer da
CRN de Atención Social

Du Centros de Referencia Nacional (CRN) lanbide-heziketaren esparruan ekintza berritzaile eta esperimentalak egiten dituzten zentro publikoak dira. Helburua, berez, lehiakorragoa egitea eta lan-merkatuaren beharrei azkartasun handiagoarekin erantzutea da.

Zenbait sektoretan adituak dira, beraz, erreferente orientatzailetzat har daitezke beren jarduera-eremuko produkzio- eta prestakuntza-sektorerako; gizarte-arretarako, kasu honetan.

Du Centro de Referencia Nacional de Atención Social Zerbitzu Soziokulturalen eta komunitaterakoen lanbide-arloari dagokio. Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE), Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Ministerioak eta Balear Uharteetako autonomia-erkidegoak, Conselleria d’Educació-k eta Universitat i Recerca unibertsitateak sinatutako hitzarmen baten bidez sortu zen.

TCRN guztiek Red de Centros de Referencia Nacional osatzen dute.

Helburuak
de CRN DE Atención Social

Oferta Formativa CRN Atención Social

Lanbide-heziketa berritzailea, eraginkorra, lehiakorra eta lan-merkatuaren produkzio-aldaketei egokitua lortzen laguntzea.

Promover la actualización del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales en Atención Social

Lanbide Prestakuntzen Katalogo Nazionala egunera dezaten sustatzea.

Favorecer el acceso y mantenimiento de los trabajadores en el mercado laboral de la Atención Social

Pertsona landunak edo enplegua bilatzen ari direnak lan-merkatura sartzen eta han mantentzen laguntzea, etengabeko prestatuz eta eguneratuz, eta gaitasun profesionalak aitortuz.

Eginkizunak
de CRN de Atención Social

 1. Behatzea eta aztertzea, estatu mailan, sektoreen bilakaera, gaitasun profesional berriak edo daudenen aldaketa identifikatzeko. Azken batean, helburua da prestakuntza-eskaintza gizarte- eta lan-beharrei egokitzea.
 2. Prestakuntza-joera berriak detektatzea eta zenbait talderi, hala nola, ikasleei, lan egiten ari diren langileei eta langabeei, enpresaburuei, prestatzaileei eta irakasleei zuzendutako prestakuntza-ekintza berritzaileak probatzea.
 3. Berrikuntza-proiektuak aplikatzea eta esperimentatzea, eta edukia, ikasmaterialak eta metodologiak egitea, hezkuntza-sistemaren lanbide-heziketaren eta enplegurako lanbide-heziketaren esparruan eguneratzea proposatzeko.
 4. Irakasleei, prestatzaileei, adituei, orientazioaren arloko profesionalei eta lanbide-gaitasuna egiaztatzeko prozeduraren ebaluatzaileei zuzendutako hobekuntza tekniko eta metodologikoko planak diseinatzen eta garatzen laguntzea.
 5. Ikerketa, prestakuntza eta berrikuntza erakundeen eta sektoreen arteko lotura gisa erabiltzea, gizarte-arretaren sektorean lanbide-heziketaren ikerketa, berrikuntza eta garapena heda eta komunika dadin sustatzeko.
 6. Besteak beste, Lanbide Prestakuntzen Institutu Nazionalarekin, SEPErekin, Behatoki profesionalekin, sindikatu eta enpresa erakundeekin zein egitura paritarioekin lankidetzan aritzea, eginkizunak garatzeko…

Antolaketa
de CRN DE Atención Social

CRNren partaidetza eta kontrol organoak Gizarte Kontseilua eta Koordinazio eta Jarraipen Batzorde Mistoa dira.

Zuzendaria

Idazkaria

Behaketa eta Ikerketarako Saila.

Garapen, Berrikuntza, Esperimentazio eta Prestakuntzarako Saila.

Lanbide Prestakuntzak Egiaztatzeko eta Aintzatesteko Saila.

Gizarte Kontseilua
8 kide

Partaidetza sozialaren eta produkzio sektoreko eragile sozialen organoa

 • Estatuko Administrazio Orokorraren 2 ordezkari: Hezkuntza Ministerioa eta SEPE.
 • Balear Uharteetako Autonomia Erkidegoko 2 ordezkari: LH gaietan zuzendari nagusia eta CRN zuzendaria.
 • Erakunde sindikaletako 2 ordezkari.
 • Enpresa erakundeetako 2 ordezkari.

Lehendakaritza: Lanbide Heziketako zuzendari nagusia.

zul>

 • Urte anitzeko jarraibideak eta lan plana proposatzea.
 • Eman aurrekontuaren eta urteko balantzen berri, baita zuzendariaren izendapenaren berri ere.
 • Onartu urteko txosteneko jarduerak eta funtzionamendu araudia.
 • Ezagutu urteko ebaluazio eta gainbegiratze txostena eta bertako zerbitzuen eraginkortasuna.
 • Lankidetzan finantzaketa osagarria edo ekipamendua bilatzen.
 • Koordinazio eta jarraipen batzordea
  4 kide

  Hitzarmenaren betearazpena kontrolatzeko, zaintzeko eta kontrolatzeko mekanismoa.

  • Estatuko Administrazio Orokorraren 2 ordezkari: Hezkuntza Ministerioa eta SEPE.
  • Balear Uharteetako Autonomia Erkidegoko 2 ordezkari: LH gaietan zuzendari nagusia eta CRN zuzendaria.
  • Teknikarien laguntza aukera (ahotsarekin eta botorik gabe).

  Gutxienez 1 bilera / urte, edo gehiago alderdi sinatzaileek hala eskatuta.
  Lehendakaritza: txandakako eta birakako egoitza nagusia (Balear Uharteetako Estatua / Autonomia Erkidegoa).

  • Onartu Urteko Lan Plana Gizarte Kontseiluaren proposamenez eta jardueren memoria ebaluatuz.
  • Informazioa trukatu eta koordinazio iraunkorra.
  • Esleitutako giza baliabideak, materialak eta ekonomikoak.
  • Pertsonalak eta baliabide pertsonalak eta aurrekontuak mantentzea bermatu.
  • Jarraitu CRN gertakariei irtenbide azkarra emateko.
  • Lan Planaren ekintzak betetzearen jarraipena, ebaluazioa eta urteroko azterketa.
  • Hitzarmena gauzatzean sortutako gatazkak ebaztea.

  Historia
  de CRN de Atención Social

  CIFP Son Llebre zentroaren diseinua eta CRN sortzeko proiektua gutxi gorabehera aldi berean gauzatu zirela esan dezakegu. Lehendabizi, CIFP diseinatu zuten, eta horretan oinarrituz, CRN sortzeko prozesua egin zuten.
  • 2010

   Irailean, CIFP abian jarri zuten, eta hilabete berean, Lan Ministerioko teknikari-taldea hara joan zen, baloratzeko, Madrilen aurkeztutako CRN sortzeko proiektuaren arabera.

  • 2011

   Lanbide Heziketako Kontseilu Orokorraren Batzorde Iraunkorrak 2011ko apirilaren 26an Madrilen egin zuen 50. batzarrean Son Llebre Zentroaren aldeko txostena egin zuten, Zerbitzu soziokulturalen eta komunitaterakoen familiako CRN gisa hartzeko, Gizarte Arretako Arlo Profesionalaren barruan.

  • 2018

   Martxoa: CIFP Son Llebre zentroa Lanbide Heziketa eta Irakasleen Prestakuntzako Zuzendaritza Nagusiarekin bildu zen, eta CRNren proiektua aurrera eramateko alde egin zuen (eginkizunen eta langileen organigrama finkatu zuten).
   Iraila: Hezkuntza eta Unibertsitate Kontseilaritzak organikoki Gizarte Arretako CRN gisa abian jartzeko beharrezkoak ziren langileak hornitu zituen.
   Arazoa: IBen Lanbide Heziketako burua, CIFP Son Llebre zentroko zuzendaria eta SEPEko CRNen eta Hezkuntza Ministerioko arduradunak bildu ziren Madrilen.

  • 2019

   Urtarrila: Etorkizuneko CRNko kideak Iruñeko CRN zentroetara (ESTNA eta CENIFER) joan ziren hango kideekin biltzeko.
   Ekaina: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak , Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Ministerioak eta Balear Uharteetako autonomia-erkidegoak hitzarmena sinatu zuten, Gizarte Arretako Erreferentziazko Zentro Nazionala sortzeko.
   Abuztua: Ministroen Kontseiluak CRN sortzea onartu zuen.
   Iraila: Abuztuaren 30eko 506/2019 Errege Dekretua argitaratu zuten. Horren bidez, Son Llebre Lanbide Heziketako Zentro Integratua Erreferentziazko Zentro Nazional gisa sortu zen, Zerbitzu Soziokulturalen eta Komunitaterakoen lanbide-arloko Gizarte Arretaren arlo profesionalean, Lanbide Heziketaren esparruaren barruan (2019ko irailaren 14ko BOE).
   Abendua: Gizarte Arretako CRNren Gizarte Kontseilua sortu zen.

  • 2020

   Iraila: 2020Ko irailaren 23ko ebazpena argitaratu zuten. Horren bidez, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak eta Balear Uharteetako Autonomia Erkidegoak sinatutako hitzarmenaren berri eman zuten. Hitzarmen horrekin, Gizarte Arretako Erreferentziazko Zentro Nazionalaren 2019-2022 urte anitzeko jarduketa-plana onartu zuten, Lanbide Heziketaren esparruaren barruan (2020ko irailaren 28ko BOE).
   Urria: 2020. urteko Lan Planaren proposamena Gizarte Kontseiluari aurkeztu zioten (2020/10/20), eta koordinazio eta jarraipen Batzorde Mistoak 2020ko urteko Plana onartu zuen (2020/10/26).

  Ekintza Planak

  Urteko Urteko Ekintza Plana 2019-2022. Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioaren eta Balear Uharteetako Autonomia Erkidegoaren arteko hitzarmenarekin onartua (2020ko irailaren 23ko Ebazpena, argitaratua) BOEn 2020ko irailaren 28an).

  Gizarte Arretarako CRNren 2020 urteko planak ezartzen du Gizarte Arretarako Erreferentziako Zentro Nazionalak egin beharreko ekintzak, baita Estatuko Administrazio Orokorraren ekarpen ekonomikoa ere Zentroaren proposamena, Gizarte Kontseiluak entzun eta Koordinazio eta Jarraipen Batzorde Mistoak onartua.

  NVDA
  Google Play
  Aumentar tamaño
  Contraste de colores