Projectes i Actuacions

Materials didàctics

Proyectos y Actuaciones del CRN Atención Social

Continguts, metodologies, prototips, simuladors, eines i materials didàctics que afavoreixin la formació i ens permetin la innovació formativa per a treballar les competències de l’Atenció Social i l’actualització de les qualificacions professionals corresponents.

NVDA
Google Play
Aumentar tamaño
Contraste de colores