Projectes i Actuacions

Actualització de qualificacions

Actualización de cualificaciones
Actualització dels instruments i accions del Sistema Nacional de Qualificacions Professionals, en col·laboració amb l’Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL), d’acord amb els requeriments del sistema productiu en el sector de referència i considerant les noves competències que sorgeixin.
NVDA
Google Play
Aumentar tamaño
Contraste de colores