Projectes i Actuacions

Investigar i Experimentar per a innovar

Els projectes i actuacions que realitza el CRN s’estructuren principalment entorn de quatre àrees: la realització d’estudis i recerques, l’elaboració de materials didàctics, l’actualització de les qualificacions professionals i l’elaboració de guies d’aprenentatge. Entre els principals objectius està fomentar la recerca i l’experimentació per a innovar i actualitzar la formació professional en l’àmbit de l’atenció social.

Estudis i recerques

Materials didàctics

Actualització de qualificacions

Guies d’aprenentatge

NVDA
Google Play
Aumentar tamaño
Contraste de colores