Orientació sobre el sistema i les convalidacions

Com funciona el sistema integrat de FP?

La Formació Professional es configura com un sistema integrat de les diferents ofertes: Reglada (del Sistema Educatiu), Ocupacional i Contínua (del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’Àmbit Laboral). Tal com s’indica en la normativa, les diferents ofertes s’articulen entorn del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP).

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, configura el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals com a eix institucional del sistema de formació professional aplicable a tot el territori nacional.

El Catàleg es crea amb la finalitat de facilitar el caràcter integrat i l’adequació entre la formació professional i el mercat laboral, així com la formació al llarg de la vida, la mobilitat de les persones treballadores i la unitat del mercat laboral.

El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals està constituït per les qualificacions identificades en el sistema productiu i per la formació associada a aquestes, que s’organitza en mòduls formatius.

Com adquirir gràcies al sistema integrat una
Qualificació Professional

Títols de Formació Professional (FP del sistema educatiu)

Certificats de professionalitat (FP per a l’ocupació)

Reconeixement per experiència laboral o per vies no formals de formació.

Una vegada adquirida per qualsevol de les vies esmentades és vàlida, reconeguda i convalidable en les altres.
Les qualificacions i la seva formació associada corresponent tenen validesa i són aplicable en tot el territori nacional.
El Catàlog Nacional de Qualificacions Professionals, recull el conjunt de totes les qualificacions vigents. Actualment s’estructura en 26 Famílies Professionals i cada família té diferents àrees.

àrees de la família professional de
Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Activitats Culturals i Recreatives

Atenció Social

Educació i Formació

Serveis Personals

Qualificacions de la nostra Àrea
Atenció Social

  • SSC089_2 Atenció sociosanitària a persones en el domicili.
  • SSC320_2 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
  • SSC443_2 Gestió de crides de teleassistència.
  • SSC323_3 Inserció laboral de persones amb discapacitat.
  • SSC324_3 Mediació comunitària.
  • SSC447_3 Mediació entre la persona sordcega i la comunitat.
  • SSC450_3 Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat..

Assessorament Personalitzat d’Orientació Professional

NVDA
Google Play
Aumentar tamaño
Contraste de colores