En el fons són les relacions amb les persones el que dóna valor a la vida.
Guillermo Von Humboldt.

L’atenció és la forma més rara i pura de generositat.
Simone Weil

La bellesa de l’univers no és només la unitat en la varietat, sinó també la diversitat en la unitat.
Umberto Eco

Què és el CRN de Atención Social?

Els Centres de Referència Nacional (CRN) són centres públics que duen a terme accions innovadores i experimentals en l’àmbit de la formació professional, per a fer-la més competitiva i capaç de respondre amb major rapidesa a les necessitats que demanda el mercat de treball.

Estan especialitzats en els diferents sectors de manera que serveixin de referent orientador per al sector productiu i formatiu de la seva àrea d’actuació, en aquest cas l’Atenció Social.

A qui ens dirigim?

Estudiante de Atención Social

Alumnat

Profesores de Atención Social

Docents i professionals

Instituciones de Atención Social

Entitats

Com podem ajudar-te?

Materiales Didácticos por el CRN de Atención Social

Materials Didàctics

Formación por el CRN de Atención Social
Formació
Cualificaciones Profesionales en Atención Social
Qualificacions Professionals
Orientació

Inscripció entitats

Uneix-te a la nostra base de dades per iniciar possibles col·laboracions.

Notícies

Certificado AENOR

Certificado AENOR

El CRN de Atención social ha recibido de AENOR, con fecha de 16 de junio de 2022, el certificado número ER-0247/2022, como reconocimiento y evidencia de la conformidad de su sistema de gestión de calidad con la norma ISO 9001:2015. Certificado AENOR

read more
NVDA
Google Play
Aumentar tamaño
Contraste de colores